spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że liczbę czterocyfrową tworzymy z cyfr od 0 do 9, czyli mamy 10 cyfr do wyboru.

Wiemy, że pierwszą cyfrę w liczbie możemy wybrać na 9 sposobów, ponieważ liczba czterocyfrowa nie może rozpoczynać się od cyfry 0.

Drugą cyfrę możemy wybrać na 10 sposobów, podobnie trzecią cyfrę.

Liczba czterocyfrowa ma być podzielna przez 5 oraz ma być liczbą nieparzystą zatem ostatnią cyfrą może być jedynie cyfra 5.

Otrzymujemy:

image002

Matematyka, matura 2022: zadanie 27 - poziom podstawowy