spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że średnia arytmetyczna zestawu liczb: 2x, 4, 6, 8, 11, 13 jest równa 5, zatem:

image005

image006

image007

image008

image003

Matematyka, matura 2022: zadanie 28 - poziom podstawowy