spolecznosc      wesprzyj


Dany jest wykres funkcji image001.

a) image002  b)  image003

Odczytaj z wykresu:

- dziedzinę i zbiór wartości funkcji f;

- miejsca zerowe funkcji f;

- zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie;

- zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

Rozwiązanie:

a) image002

image004

image005

Funkcja f ma trzy miejsca zerowe: image006, image007 i image008.

Funkcja f przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów:

image009

Funkcja f przyjmuje wartości ujemne dla argumentów:

image010

b)  image003

image011

image012

Funkcja f ma miejsca zerowe dla argumentów:

image013

Funkcja f przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów:

image014

Funkcja f nie przyjmuje wartości ujemnych.