spolecznosc      wesprzyj


Wśród poniższych wykresów znajduje się wykres funkcji rosnącej, nierosnącej, malejącej i niemalejącej. Wskaż je.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Rozwiązanie:

a) image001

Funkcja niemalejąca.

b) image002

Funkcja malejąca.

c) image003

Funkcja nierosnąca.

d) image004

Funkcja rosnąca.