spolecznosc      wesprzyj


Wyznacz maksymalne przedziały, w których funkcja f jest: rosnąca, malejąca, stała.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 

Rozwiązanie:

a) image001

Funkcja rosnąca w przedziałach: image005.

Funkcja malejąca w przedziałach: image006.

b) image002

Funkcja stała w przedziale: image007.

Funkcja malejąca w przedziałach: image009.

Funkcja rosnąca w przedziale: image008.

c) image003

Funkcja malejąca w przedziałach: image010.

Funkcja rosnąca w przedziałach: image011.

Funkcja stała w przedziale: image012.

d) image004

Funkcja rosnąca w przedziałach: image013.

Funkcja malejąca w przedziałach: image014.