Wyznacz długości x i y boków w danych trójkątach podobnych:

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

Rozwiązanie:

a) image001

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

b) image002

image014

image015

image016

image017

image018

c) image003

image020

image021

image022

image023

image024

image025

d) image004

image027

image028

image029

image030

image031

image032

image033

image034