spolecznosc      wesprzyj

Boki trójkąta maja długość a, b, c. Oblicz obwód trójkąta powstałego w wyniku połączenia środków tych boków, jeśli:

a) a = 6 cm, b = 7 cm, c = 8 cm;

b) a + b + c = 10 cm.

Rozwiązanie:

Wiemy, że jeśli punkty D i E są środkami odpowiednio boków AC i BC, wówczas:

image001

a) a = 6 cm, b = 7 cm, c = 8 cm

image002

image003

image004

b) a + b + c = 10 cm

image005

image006

image007

image008

image009

image010