spolecznosc      wesprzyj


Funkcja g każdej liczbie całkowitej przyporządkowuje kwadrat tej liczby pomniejszonej o 3.

a) Podaj wzór funkcji g.

b) Dla jakiego argumentu funkcja g przyjmuje wartość 0?

c) Sprawdź, czy punkt image001 i image002 należą do wykresy funkcji g.

Rozwiązanie:

a) Podaj wzór funkcji g

image003

b) Dla jakiego argumentu funkcja g przyjmuje wartość 0?

image004

image005

image006

c) Sprawdź, czy punkt image001 i image002 należą do wykresy funkcji g.

image001

image003

image007

Punkt image001 należy do wykresu funkcji g.

image002

image003

image009

Punkt image002 nie należy do wykresu funkcji g.