spolecznosc      wesprzyj


Zamień jednostki i zastosuj notację wykładniczą, według następującego wzoru: image001

a) image002  image003  image004 
b) image005  image006  image007 
c) image008  image009  image010 
d) image011  image012  image013 

Rozwiązanie:

image014

image015

a) image002

image016

image003

image017

image004

image018

image019

image020

b) image005

image021

image006

image022

image007

image023

image024

image025

image026

c) image008

image027

image009

image028

image010

image029

image030

image031

d) image011

image032

image012

image033

image013

image034