Uprość wyrażenie image001. Następnie oblicz jego wartość jeśli image002.

Rozwiązanie:

image003

image004

dla image002 otrzymujemy

image005