Uprość wyrażenie image001. Następnie oblicz jego wartość jeśli image002 image003.

Rozwiązanie:

image004

dla image002 i image003 otrzymujemy

image005