Definicja 1

Proporcjonalnością prostą nazywamy zależność między dwiema wielkościami x, y, określoną wzorem image001, gdzie a jest liczbą różną od zera, zwaną współczynnikiem proporcjonalności.

Współczynnik proporcjonalności wyrażony jest wzorem:

image002

Przykład 1

Załóżmy, że cena jednego kilograma mąki jest równa 2 zł 80 gr. Zobaczmy jak zmienia się koszt zakupów w zależności od ilości zakupionej mąki.

t

Zależność między kosztem zakupu a liczbą kilogramów mąki wyraża wzór:

image003

Współczynnik proporcjonalności wynosi w tym przypadku 2,80.