spolecznosc      wesprzyj


Z 19 litrów mleka otrzymuje się 5,8 kg śmietany.

a) Napisz wzór proporcjonalności prostej, określający ilość (w kg) otrzymanej śmietany w zależności od x litrów wykorzystanego mleka.

b) Z ilu litrów mleka otrzymamy 29 kg śmietany?

Rozwiązanie:

Obliczamy ile kilogramów śmietany otrzymamy z 1 litra mleka (współczynnik proporcjonalności):

image001

image002

image003

image004

a)

x – ilość litrów mleka

y – ilość otrzymanej śmietany

image005

image006

b)

image007

image008

image009