Czy dane wielkości są wprost proporcjonalne? Odpowiedź uzasadnij.

a) obwód koła i promień tego koła

b) pole koła i promień tego koła.

Rozwiązanie:

a) obwód koła i promień tego koła

Korzystamy ze wzoru:

image001

Tak. Wiemy, że image002 to stała image003, zatem wyrażenie image004 również jest stałą (współczynnikiem proporcjonalności).

b) pole koła i promień tego koła

Korzystamy ze wzoru:

image005

image006

Nie. W tym przypadku image007 zmienia się w zależności od długości promienia, zatem nie może być współczynnikiem proporcjonalności.