Przedziały ograniczone

Definicja 1.

Przedziałem otwartym o końcach image001 nazywamy zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, które są większe od image002 i jednocześnie mniejsze od image003.

image004

Przedział otwarty o końcach image005 zapisujemy image006

image007 wtedy i tylko wtedy, gdy image008

Definicja 2.

Przedziałem domkniętym o końcach image001 nazywamy zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, które są niemniejsze od image002 (mogą być równe) i jednocześnie nie większe od image003 (mogą być równe).

image010

Przedział domknięty o końcach image005 zapisujemy image011

image012 wtedy i tylko wtedy, gdy image013

Wyróżniamy również:

image014 – przedział lewostronnie domknięty lub inaczej prawostronnie otwarty

image015

W tym przedziale najmniejszą liczbą jest , nie ma za to największej liczby.

image016 – przedział lewostronnie otwarty lub inaczej prawostronnie domknięty

image017

W tym przedziale nie ma liczby najmniejszej, natomiast największą liczbą jest .

Przedziały nieograniczone

Definicja 3.

Przedziałem lewostronnie otwartym nieograniczonym nazywamy zbiór wszystkich liczb większych od image002.

image018

Przedział lewostronnie otwarty nieograniczony zapisujemy image019

image020 wtedy i tylko wtedy, gdy image021

Podobnie definiujemy:

image022 – przedział lewostronnie domknięty nieograniczony

image023

image024 – przedział prawostronnie otwarty nieograniczony

image025

image026 – przedział prawostronnie domknięty nieograniczony

image027

Przykład 1

Wyznacz wszystkie liczby całkowite należące do przedziału image028.

Do przedziału image029 należą wszystkie liczby rzeczywiste, które są większe od image030 i niemniejsze od image031. Ponieważ image032, więc wśród liczb rzeczywistych znajdują się następujące liczby całkowite należące do przedziału image033: image034.

Przykład 2

Dane są przedziały: image035 i image036. Wyznaczmy zbiory:image037 i image038.

image039

image040

image041

image042

image043

Przykład 3

Dane są przedziały: image044 i image045 zawarte w przestrzeni R. Wyznaczmy zbiory: image046 i image047.

image048

image049

image050

image051

Zaznacz na osobnych osiach liczbowych i zapisz za pomocą przedziałów zbiory image001 jeśli:

image002 image003  image004 
image005 image006 image007

Podaj przykład:

a) trzech liczb niewymiernych, należących do przedziału image001;

b) czterech liczb wymiernych, należących do przedziału image002

Podaj przykład liczby należącej do danego przedziału i jednocześnie takiej, aby liczba przeciwna do niej też należała do tego przedziału:

a) image001     b) image002

Podaj przykład liczby należącej do danego przedziału i jednocześnie takiej, aby jej odwrotność też należała do tego przedziału:

a) image001     b) image002

Zaznacz na osi liczbowej przedziały image001 i image002; następnie wyznacz zbiór image003, jeśli:

a) image004  b) image005 
c) image006  d) image007 
e) image008  f) image009 

Zaznacz na osi liczbowej przedziały image001 i image002; następnie wyznacz zbiór image003, jeśli:

a) image004  b) image005 
c) image006  d) image007 
e) image008 f) image009 

Zaznacz na osi liczbowej przedziały image001 i image002; następnie wyznacz zbiór image003 oraz image004, jeśli:

a) image005  b) image006 
c) image007  d) image008 
e) image009  f) image010 

Dany jest przedział image001, image002. Podaj przykład dwóch przedziałów image003 i image004:

a) ograniczonych, dla których image005;

b) nieograniczonych, dla których image005;

c) nieograniczonego image003 i ograniczonego image004, dla których image006;

d) nieograniczonych, dla których image007.

Podaj elementy zbioru:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Zapisz różnicę zbiorów jako sumę przedziałów:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Dany jest zbiór image001 w przestrzeni R. Zapisz zbiór image002, jeśli:

a) image003     b) image004     c) image005  

Dany jest zbiór image001 w przestrzeni R. Zapisz za pomocą sumy przedziałów dopełnienie zbioru image001, jeśli:

a) image002     b) image003     c) image004