Zaznacz na osobnych osiach liczbowych i zapisz za pomocą przedziałów zbiory image001 jeśli:

image002 image003  image004 
image005 image006 image007

Rozwiązanie:

image002

image008

image009

image003

image010

image011

image004

image012

image013

image005

image014

image015

image006

image016

image017

image007

image018

image019