Podaj przykład liczby należącej do danego przedziału i jednocześnie takiej, aby liczba przeciwna do niej też należała do tego przedziału:

a) image001     b) image002

Rozwiązanie:

a)

image003

np.:image004

ponieważ image005 i image006 należą do przedziału image001

b)

image007

np.:

image008

ponieważ image009 i image010 należą do przedziału image002