Podaj przykład liczby należącej do danego przedziału i jednocześnie takiej, aby jej odwrotność też należała do tego przedziału:

a) image001     b) image002

Rozwiązanie:

a)

np.:

image003

ponieważ image004 i image005 należą do przedziału image001

b)

image006

image007

np.:

image008

image009

ponieważ image010 i image011 należą do przedziału image002