spolecznosc      wesprzyj

Dany jest przedział image001, image002. Podaj przykład dwóch przedziałów image003 i image004:

a) ograniczonych, dla których image005;

b) nieograniczonych, dla których image005;

c) nieograniczonego image003 i ograniczonego image004, dla których image006;

d) nieograniczonych, dla których image007.

Rozwiązanie:

a) np.:

image008

image009

b) np.:

image010

image011

c) np.:

image012

image013

d) np.:

image010

image014