Dany jest zbiór image001 w przestrzeni R. Zapisz zbiór image002, jeśli:

a) image003     b) image004     c) image005  

Rozwiązanie:

a) image003

image006

b) image004

image007

c) image005

image008