Definicja 1.

Przesunięciem równoległym o wektor image001 nazywamy przekształcenie geometryczne, w którym każdemu punktowi A przyporządkowujemy taki punkt A, dla którego image002. Przesunięcie równoległe o wektor image001 nazywamy też translacją o wektor image001 i oznaczamy image003.

image004

image005

image006

Przesunięcie równoległe zachowuje kształt i wielkość figury.

Twierdzenie 1.

W prostokątnym układzie współrzędnych obrazem punktu image007 w przesunięciu równoległym o wektor image001, gdzie image008, jest punkt image009.

Przykład 1.

Dane są punkty image010. Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta image011, będącego obrazem trójkąta image012 w przesunięciu równoległym o wektor image013. Narysuj w jednym układzie współrzędnych trójkąty image012 i image011.

image007

image008

image009

Wyznaczamy współrzędne punktu image014:

image015

image013

image017

image018

Wyznaczamy współrzędne punktu image019:

image020

image013

image022

image023

Wyznaczamy współrzędne punktu image024:

image025

image013

image027

image028

image029

Twierdzenie 2.

Jeśli wykres funkcji image030 przesuniemy równolegle o wektor image031, to otrzymamy wykres funkcji image032.

Przykład 2.

Wykres funkcji image033, gdzie image034, został przesunięty równolegle:

a) o wektor image001, gdzie image035,

b) o wektor image001, gdzie image036.

Naszkicuj wykres otrzymanej funkcji i podaj jej wzór.

Rysujemy wykres funkcji image033, gdzie image034:

image037

a) przesunięcie o wektor image001, gdzie image035

Wiemy, że wykres funkcji image033 został przesunięty o 3 jednostki w prawo, zatem:

image038

Wyznaczamy wzór funkcji image039:

Wiemy, że jeśli wykres funkcji image030 przesuniemy równolegle o wektor image031, to otrzymamy wykres funkcji image032, zatem:

image033

image035

image040, gdzie image041

b) przesunięcie o o wektor image001, gdzie image036

Wiemy, że wykres funkcji image033 został przesunięty o 2 jednostki w lewo, zatem:

image042

Wyznaczamy wzór funkcji image039:

Wiemy, że jeśli wykres funkcji image030 przesuniemy równolegle o wektor image031, to otrzymamy wykres funkcji image032, zatem:

image033

image036

image043

image044, gdzie image045.

Przykład 3.

Wyznacz wzór funkcji image046, której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji kwadratowej image047 o wektor image048.

Otrzymujemy:

image047

image048

image049

image050

image051

image052

image053

Przykład 4.

Wykres funkcji image054 przesunięto równolegle wzdłuż osi OX i otrzymano wykres funkcji image055. Wyznacz wektor tego przesunięcia.

Wyznaczamy wektor image031.

Wiemy, że image056, gdzie image054 zatem:

image057

Otrzymujemy:

image055

image057

image058

image059

image060

image061

image062

Funkcja image063 została przesunięta o wektor image064.