spolecznosc      wesprzyj


Podczas przybliżania stosuje się następujące reguły zaokrąglania:

- jeżeli pierwszą z odrzucanych cyfr jest 0, 1, 2, 3, 4 to ostatnią z zachowanych cyfr pozostawiamy bez zmian

- jeżeli pierwszą z odrzucanych cyfr jest 5, 6, 7, 8, 9 to ostatnią z zachowanych cyfr zwiększamy o 1, gdyby tą ostatnią cyfrą była 9 wówczas zastępujemy ją zerem i zwiększamy o 1 drugą cyfrę od końca.

Przykład 1

Przybliż z dokładnością do jedności

image001

image002

Definicja 1

Błędem bezwzględnym przybliżenia nazywamy wartość bezwzględną różnicy między wartością rzeczywistą r a wartością przybliżoną p, czyli liczbę

image003

Przykład 2

image004

błąd przybliżenia wynosi

image005

image006

błąd przybliżenia wynosi

image007

image008

błąd przybliżenia wynosi

image009

Definicja 2

Błędem względnym przybliżenia nazywamy liczbę równą image010, gdzie image003 jest błędem bezwzględnym przybliżenia, zaś image011 jest wartością bezwzględną wielkości rzeczywistej.

Błąd procentowy to błąd względny, wyrażony w procentach, czyli image012 i informuje nas jakim procentem wartości rzeczywistej jest błąd bezwzględny.

Przykład 3

image013

błąd bezwzględny

image014

błąd względny

image015

błąd procentowy

image016

Przykład 4

Porównaj bez użycia kalkulatora liczby image017 i image018

image019

Zauważmy, że

image020

image021

image022

image023

Otrzymujemy

image024