Korzystając z rozwinięć dziesiętnych danych liczb niewymiernych, podaj przybliżenie dziesiętne poniższych liczb z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

t

Rozwiązanie:

a) image001

image007

b) image002

image008

c) image003

image009

d) image004

image010

image011

e) image005 

image012

f) image006

image013