spolecznosc      wesprzyj


Oblicz błąd bezwzględny oraz błąd względny podanego przybliżenia:

a) Powierzchnia boiska o wymiarach 50,4 m x 38,2 m wynosi w przybliżeniu 2000m2.

b) Zawodnik przebiegł pewien dystans w czasie 1 min 54 sek. i oszacował, że bieg trwał 2 minuty.

Rozwiązanie:

a) Powierzchnia boiska o wymiarach 50,4 m x 38,2 m wynosi w przybliżeniu 2000m2.

Obliczamy rzeczywistą powierzchnię boiska

image001

błąd bezwzględny

image002

błąd względny

image003

b) Zawodnik przebiegł pewien dystans w czasie 1 min 54 sek. i oszacował, że bieg trwał 2 minuty.

błąd bezwzględny

image004

błąd względny

image005