Definicja 1

Dwa trójkąty nazywamy trójkątami przystającymi wtedy i tylko wtedy, gdy boki i kąty jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom i kątom drugiego trójkąta.

Twierdzenie 1 (I cecha przystawania trójkątów, bbb)

Jeżeli długości trzech boków w trójkącie są odpowiednio równe długościom trzech boków w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image001

Jeśli

image002

wówczas

image003

Twierdzenie 2 (II cecha przystawania trójkątów, bkb)

Jeżeli dwa boki i kąt między tymi bokami w jednym trójkącie są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image004

Jeśli

image005

wówczas

image006

Twierdzenie 3 (III cecha przystawania trójkątów, kbk)

Jeżeli bok i dwa przyległe do niego kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm przyległym do niego kątom w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image007

Jeśli

image008

wówczas

image009

Czy dane dwa trójkąty są przystające? Odpowiedź uzasadnij.

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

e) image005

f) image006