spolecznosc      wesprzyj

Definicja 1

Dwa trójkąty nazywamy trójkątami przystającymi wtedy i tylko wtedy, gdy boki i kąty jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom i kątom drugiego trójkąta.

Twierdzenie 1 (I cecha przystawania trójkątów, bbb)

Jeżeli długości trzech boków w trójkącie są odpowiednio równe długościom trzech boków w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image001

Jeśli

image002

wówczas

image003

Twierdzenie 2 (II cecha przystawania trójkątów, bkb)

Jeżeli dwa boki i kąt między tymi bokami w jednym trójkącie są odpowiednio równe dwóm bokom i kątowi między tymi bokami w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image004

Jeśli

image005

wówczas

image006

Twierdzenie 3 (III cecha przystawania trójkątów, kbk)

Jeżeli bok i dwa przyległe do niego kąty w jednym trójkącie są odpowiednio równe bokowi i dwóm przyległym do niego kątom w drugim trójkącie, to te trójkąty są przystające.

image007

Jeśli

image008

wówczas

image009