spolecznosc      wesprzyj

Punkty C, D dzielą kolejno odcinek AB o długości 27cm na trzy odcinki, których stosunek długości jest równy 5:3:1. Jaka jest długość każdego z tych odcinków?

Rozwiązanie:

Wiemy, że image001.

Dodatkowo wiemy, że stosunek długości powstałych odcinków jest równy 5:3:1

Oznaczmy:

image002

image003

image004

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011