Czy suma albo różnica dwóch figur wypukłych jest zawsze figurą wypukłą?

Jeśli nie narysuj odpowiednie przykłady.

Rozwiązanie:

Narysujmy dwie figury wypukłe:

image001

Suma dwóch narysowanych figur jest figurą wklęsłą:

image002

Różnica dwóch narysowanych figur jest figurą wklęsłą:

image003

Suma lub różnica dwóch figur wypukłych nie zawsze jest figurą wypukłą.