spolecznosc      wesprzyj

Oblicz miarę kąta image001 na rysunku poniżej:

a) image002

b) image003

c) image004

Rozwiązanie:

a) image002

Wiemy, że kąty wierzchołkowe mają równe miary, zatem:

image005

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest zawsze równa image006, zatem:

image007

image008

image009

b) image003

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest zawsze równa image006, zatem:

image010

image011

image012

c) image004

Wiemy, że kąty wierzchołkowe mają równe miary, zatem:

image013

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest zawsze równa image006, zatem:

image014

image015

image016

image017