Podaj przykład dwóch figur nieograniczonych F i G, których część wspólna jest:

a) figurą ograniczoną;

b) figurą nieograniczoną.

Rozwiązanie:

a) figurą ograniczoną

image001

Częścią wspólną prostych F i G jest punkt przecięcia (figura ograniczona).

b) figurą nieograniczoną

image002

Częścią wspólną prostych F i G, równoległych i leżących na sobie jest prosta (figura nieograniczona).