Czy punkty D, E, F należą do symetralnej odcinka AB? Potrzebne informacje odczytaj z rysunku a)

a) image001

b) image002

Rozwiązanie:

a) image001

image003

image004

image005

Do symetralnej odcinka AB należą punkty D i F.