Wykaż, że dwusieczne kątów przyległych tworzą kąt prosty.

Rozwiązanie:

image001

Katy BOC i COA to kąty przyległe.

Wiemy, że dwusieczna kąta dzieli kąt na dwa kąty o równych miarach.

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest równa image002, zatem:

image003

image004

image005