spolecznosc     wesprzyj

Rozwiązanie:

Ustalamy znaki wyrażeń znajdujących się w wartościach bezwzględnych.

a) image001 jeśli image002

image002, zatem:

image009

image010

image011

Rozpatrujemy dwa przypadki:

- pierwszy

image009

image010

image012

Otrzymujemy:

image013

image014

- drugi

image009

image010

image015

Otrzymujemy:

image016

image017

b) image003 jeśli image004

image004, zatem:

image018

image019

image020

image021

Otrzymujemy:

image022

image023

image024

image025

image026

c) image005 jeśli image006

image006, zatem:

image027

image028

image029

Rozpatrujemy dwa przypadki:

- pierwszy

image027

image028

image021

Otrzymujemy:

image030

image031

image032

image033

- drugi

 

image027

image028

image034

Otrzymujemy:

image035

image036

image037

image038

d) image007 jeśli image008

image008, zatem:

image039

image040

image041

Rozpatrujemy dwa przypadki:

- pierwszy

image039

image040

image042

Otrzymujemy:

image043

image044

image045

image046

- drugi

image039

image040

image047

Otrzymujemy:

image048

image049

image050

image051