spolecznosc     wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że jeśli a jest dowolną liczbą rzeczywistą dodatnią, w - dowolnym wyrażeniem, wówczas:

image007

image008

image009

image010

a) image001

image007

image011

image012

image013

image014

image015

image016

image017

b) image002

image009

image018

image019

image020

image021

image022

image023

image024

c) image003

image008

image025

image026

image027

image028

image029

image030

image031

image032

image033

d) image004

image010

image034

image035

image036

image037

image038

image039

image040

image041

image042

e) image005

image007

image011

image043

image044

image045

image046

image047

image048

image049

image050

image051

f) image006

image009

image018

image052

image053

image054

image055

image056

image057

image058

image059

image060

image061