spolecznosc     wesprzyj

Rozwiązanie:

Wyznaczamy zbiory A, B  i C rozwiązując podane nierówności.

Wiemy, że image009.

Wiemy, że jeśli a jest dowolną liczbą rzeczywistą dodatnią, w - dowolnym wyrażeniem, wówczas:

image010

image011

image012

image013

Zbiór A:

image014

image015

image016

image010

image017

image018

image019

image020

image021

image022

image023

Wiemy, że A – zbiór liczb parzystych spełniających nierówność image014, zatem:

image024

Zbiór B:

image002

image025

image026

image027

image011

image028

image029

image030

image031

image032

image033

image034

Wiemy, że B – zbiór liczb pierwszych spełniających nierówność image002, zatem:

image035

Zbiór C:

image003

image036

image037

image038

image039

image010

image017

image040

image041

image042

image043

image044

image045

Wiemy, że C – zbiór liczb nieujemnych spełniających nierówność image003, zatem:

image046

a) image004

image024

image035

image047

b) image005

image024

image046

image048

c) image006

image035

image046

image049

d) image007

image035

image046

image050

e) image008

image046

image024

image051