spolecznosc      wesprzyj


Podaj trzy przykłady par liczb spełniających dane równanie. Następnie w prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres tego równania i zaznacz na nim punkty, których współrzędne są równe tym parom liczb.

a) image001  b) image002  c) image003  d) image004 

Rozwiązanie:

a) image001

dla image005

image001

image006

image007

image008

image009

image010

dla image011

image001

image012

image013

image014

dla image015

image001

image016

image017

image018

image019

image020

image021

b) image002

dla image005

image002

image022

image023

image024

dla image011

image002

image025

image023

image024

dla image015

image002

image026

image023

image024

image027

c) image003

dla image005

image003

image029

image030

image031

dla image011

image003

image033

image030

image031

dla image015

image003

image035

image030

image031

image036

d) image004

dla image005

image004

image037

image038

image039

image040

image041

dla image011

image004

image042

image043

image011

dla image015

image004

image044

image045

image046

image047

image048

image049