spolecznosc      wesprzyj


Które z poniższych równań opisują tę samą prostą?

a) image001  b) image002  c) image003 
d) image004  e) image005  f) image006 

Rozwiązanie:

Zapiszemy równania w postaci image007.

a) image001

image008

image009

image010

image004

Otrzymaliśmy równanie d.

b) image002

image011

image012

image013

image003

Otrzymaliśmy równanie c.

e) image005 

image014

image015

image013

image003

Otrzymaliśmy równanie c.

f) image006

image016

image017

image010

image004

Otrzymaliśmy równanie d.

Tę samą prostą opisują równania a), d), f) oraz b), c), e).