spolecznosc      wesprzyj


Na poniższym rysunku dana jest prosta będąca wykresem równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi x i y. Zapisz to równanie w postaci image001, gdzie image002.

a) image003  b) image004 
c) image005  d) image006 

Rozwiązanie:

a) image003

Prosta jest równoległa do osi OX, zatem współczynnik image007.

image001

image008

image009

b) image004

Prosta jest równoległa do osi OY, zatem współczynnik image010.

image001

image011

image012

c) image005

Do prostej należą np. punkty o współrzędnych image013.

image001

image014

image015

image016

image001

image017

image018

Równanie jest spełnione jeśli:

image019

image001

image020

d) image006

Do prostej należą np. punkty o współrzędnych image021.

image001

image022

image023

image024

image001

image025

image026

image027

otrzymujemy

image028

image029

image001

image030

image031

image032

image033

image034