spolecznosc      wesprzyj


Diagram poniżej przedstawia wyniki sprawdzianu z matematyki w klasach pierwszych pewnego liceum. 

image001

Wiedząc, że w klasie Ia sprawdzian pisało 30 uczniów, w IB – 25 uczniów, w Ic – 20 uczniów, w Id – 27 uczniów oraz w Ie – 31 uczniów, oblicz średni wynik ze sprawdzianu z matematyki wśród uczniów klas pierwszych tego liceum. Wynik zaokrąglij do części setnych.

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na średnią arytmetyczną

image002

image003

image004