W trójkącie ABC na boku AC zaznaczono punkt K, zaś na boku BC – punkt L. Sprawdź, czy odcinek KL jest równoległy do podstawy AB, jeśli:

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

Rozwiązanie:

image005

a) image001

a

image006

image007

image008

Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe, zatem:

image009

b) image002

b

image010

image011

image012

Otrzymaliśmy zdanie fałszywe, zatem:

image013

c) image003

c

image014

image015

Otrzymaliśmy zdanie fałszywe, zatem:

image013

d) image004

d

image016

image017

image018

Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe, zatem:

image009