Dane są trzy odcinki mające różne długości: a, b, c. Zbuduj odcinek mający długość:

a) image001      b) image002     c) image003     d) image004

Rozwiązanie:

a) image001

image005

image006

image007

image008

b) image002

image009

image010

image011

image012

c) image003

image013

image014

image015

image016

d) image004

image017

image018

image019

image020

image021