spolecznosc      wesprzyj


Sprawdź, która z par liczb image001 spełnia podany układ równań:

a) image002  b) image003  c) image004 

Rozwiązanie:

a) image002

image002

image005

image006

image007

image008

Para image005 nie spełnia układu równań.

image002

image009

image010

image011

image012

Para image009 spełnia układ równań.

image002

image013

image014

image015

image016

Para image013 nie spełnia układu równań.

b) image003

image003

image005

image017

image018

image019

Para image005 spełnia układ równań.

image003

image009

image020

image021

image022

Para image009 nie spełnia układu równań.

image003

image013

image023

image024

image025

Para image013 nie spełnia układu równań.

c) image004

image004

image005

image026

image027

image028

Para image005 spełnia układ równań.

image004

image009

image029

image030

image031

Para image009 spełnia układ równań.

image004

image013

image032

image033

image034

Para image013 spełnia układ równań.