Rozwiązanie:

a) image005

Wyznaczamy długość odcinków x, y, d, e korzystając z definicji:

odcinek d:

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

odcinek x:

image013

image014

image015

image016

image017

image018

odcinek e:

image019

image020

image021

image022

image023

image024

image025

odcinek y:

image026

image027

image028

Obliczamy obwód trójkąta ABC:

image029

image030

image031

b) image032

Wiemy, że suma miar kątów przyległych jest równa image033, zatem:

image034

image035

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa image033. Wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym, zatem:

image036

image037

image038

Wyznaczamy długość odcinków x, z korzystając z definicji:

odcinek x:

image039

image040

image041

image042

image043

odcinek z:

image044

image045

image046

image047

image048

Obliczamy obwód trójkąta ABC:

image049

image050

image051

c) image052

Wyznaczamy długość odcinków x, y, d, e korzystając z definicji:

odcinek d:

image053

image054

image055

image056

image057

odcinek x:

image058

image059

image060

image061

image016

image017

image018

 

odcinek e:

image062

image063

image064

image065

image066

image067

image068

odcinek y:

image069

image070

image071

Obliczamy obwód trójkąta ABC:

image029

image072

image073