Rozwiązanie:

image006

a) image002

Korzystając z definicji otrzymujemy:

image007

Wiemy, że image008, zatem:

image009

image010

b) image003

Korzystając z definicji otrzymujemy:

image011

Wiemy, że image012, zatem:

image013

image014

c) image004

Korzystając z definicji otrzymujemy:

image015

Wiemy, że image016, zatem:

image017

image018

d) image005

Jeśli image005 wówczas odległość wierzchołka D od przekątnej AC pokrywałaby się z przekątną (kwadratu w tym przypadku) i wynosiłaby połowę długości przekątnej, czyli 2 cm.