Rozwiązanie:

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest równa image011.

image012

a) image003 image004

image003

image013

image004

image014

zatem:

image015

image016

image017

image018

b) image005 image006

image005

image019

image006

image020

zatem:

image015

image021

image022

image023

c) image007 image008

image007

image013

image008

image020

zatem:

image015

image024

image025

image026

d) image009 image010

image009

image027

image010

image020

zatem:

image015

image028

image029

image030