spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) wektory image004 i image005 są równoległe i mają zgodne zwroty

image001

image006

Korzystając z definicji na sumę wektorów, otrzymujemy:

image007

image002

image008

Tworzymy wektor image009:

image010

Korzystając z definicji na różnicę wektorów, otrzymujemy:

image011

b) wektory image004 i image005 są równoległe i przeciwne zwroty

image001

image012

Korzystając z definicji na sumę wektorów, otrzymujemy:

image013

image002

image012

Tworzymy wektor image009:

image014

Korzystając z definicji na różnicę wektorów, otrzymujemy:

image015