spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image004

Wyznaczamy współrzędne wektora image007. Wiemy, że image004, zatem:

image002

image008

Wyznaczamy współrzędne punktu B.

Korzystamy z definicji wektora:

image009

image003

image010

image008

image011

Otrzymujemy:

image012

image013

image014

image015

image016

b) image005

Wyznaczamy współrzędne wektora image007. Wiemy, że image005, zatem:

image002

Wyznaczamy współrzędne punktu B.

Korzystamy z definicji wektora:

image009

image003

image010

image017

image018

Otrzymujemy:

image019

image020

image021

image022

image023

c) image006

Wyznaczamy współrzędne wektora image007. Wiemy, że image006, zatem:

image024

image025

image002

image026

Wyznaczamy współrzędne punktu B.

Korzystamy z definicji wektora:

image009

image003

image010

image027

Otrzymujemy:

image028

image029

image030

image031

image032