spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że sumą wektorów image007 i image008, gdzie image009 i image010, nazywamy wektor:

image011

a) image003

image012

image001

image002

image013

image014

b) image004

Wyznaczamy wektor image015:

image001

image016

Otrzymujemy:

image017

image002

image016

image018

image019

c) image005

Wyznaczamy wektor image020:

image001

image021

Otrzymujemy:

image021

image002

image022

image023

d) image006

Wyznaczamy wektor image024:

image002

image025

Otrzymujemy:

image026

image001

image025

image027

image028