Wyznacz sumę miar kątów wewnętrznych:

a) dziewięciokąta

b) dwudziestokąta.

Rozwiązanie:

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego określona jest wzorem:

image001

a) dziewięciokąta

image001

image002

image003

b) dwudziestokąta

image001

image004

image005