spolecznosc      wesprzyj


Funkcja liniowa image001 jest rosnąca, a jej wykres przechodzi przez punkt image002. Oblicz m. Dla wyznaczonej wartości m, oblicz miejsce zerowe funkcji f.

Rozwiązanie:

Funkcja f jest rosnąca zatem jej współczynnik kierunkowy jest większy od zera.

image001

image003

image004

image005

image006

image007

image008

Wyznaczamy wartość m korzystając ze współrzędnych punktu image009

image001

image010

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia

image011

image012

image013

image014

image015

image016

Rozwiązanie image017 odrzucamy, ponieważ image007.

Dla image018, mamy:

image019

image020

image021

Wyznaczamy miejsce zerowe funkcji f (korzystamy ze wzoru na miejsce zerowe funkcji liniowej image022):

image023

image024

image025

Miejsce zerowe funkcji: image026.